Välkommen!

Telia Motorklubb (TeMo) är en sammanslutning av anställda, fd anställda och pensionärer inom Telia Sverige, Posten och SJ. 

 TeMo har två verksamhetsinriktningar:

  • att verka för ökad trafiksäkerhet.
  • att kunna erbjuda medlemmarna fördelaktiga inköpsavtal, främst inom området personbil men även andra områden.

Vi behöver få in fler e-postadresser till föreningens medlemmar, idag saknar vi epost till 172 medlemmar. Skicka en epost till nedanstående e-postadress så läggs den in i medlemsregistret. Du får då information om kommande möten och aktiviteter.

Besök på Vindö Bilgalleri.

Onsdagen den 11e oktober 2023 gör vi ett besök hos Vindö Bilgalleri.

Vi startar klockan 12.00 med en gruppvisning följt av fika och sedan möjlighet till egen rundvandring.

Föreningen står för visningsavgiften och entrékostnaden.

Ni betalar själva transportkostnader och fika.

Detaljerna om galleriet hittar ni på Startsida – Vindö Bilgalleri (vindobilgalleri.se).

Anmälan sker per epost till kansliet.

Senast söndag 8e oktober måste ni anmäla er.

Kontakt: 

E-post: TeMo@teliamotorklubb.nu

Telefon och sms: 070-6490165