Välkommen!

Telia Motorklubb (TeMo) är en sammanslutning av anställda, fd anställda och pensionärer inom Telia Sverige, Posten och SJ. 

 TeMo har två verksamhetsinriktningar:

  • att verka för ökad trafiksäkerhet.
  • att kunna erbjuda medlemmarna fördelaktiga inköpsavtal, främst inom området personbil men även andra områden.

Vi behöver få in fler e-postadresser till föreningens medlemmar, idag saknar vi epost till många medlemmar. Skicka en epost till nedanstående e-postadress så läggs den in i medlemsregistret. Du får då information om kommande möten och aktiviteter.

Kontakt: 

E-post: TeMo@teliamotorklubb.nu

Telefon och sms: 070-6490165