Föreningsinformation

Telia Motorklubb (TeMo) är en sammanslutning av anställda, fd anställda och pensionärer inom Telia Sverige, Posten och SJ. 

 TeMo har två verksamhetsinriktningar:

  • att verka för ökad trafiksäkerhet.
  • att kunna erbjuda medlemmarna fördelaktiga inköpsavtal, främst inom området personbil men även andra områden.

Medlemsavgiften är 95:-/kalenderår.

TeMo har en förteckning över samtliga leverantörsavtal som tecknats. Denna förteckning upptar allt från biltillbehör till trävaror, hemelektronik, optik m.m. TeMo arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra dessa avtal. Vidare söker vi efter nya områden som kan vara av intresse för medlemmarna. Leverantörsförteckningen skickades tidigare ut vartannat år i en ny upplaga. Numera publiceras förändringarna i förteckningen här på hemsidan och omtryck av förteckningen och nya utskick till medlemmarna görs bara vid större förändringar. Senaste tryck av förteckningen heter 2017-2018.

Ändringar i Leverantörsförteckningen:

sidan 13, rabatten hos Fredells har upphört i och med att Fredells är sålt till Bauhaus.

sidan 12, ny adress och telefonnummer för SGA AB, Saldovägen 1, 17562 Järfälla 08-12201847.

sidan 1, avtalen avseende nya bilar har upphört.