TeMo:s historia

Telia Motorklubb (TeMo) är en förening för anställda, fd anställda och pensionärer i Telia Sverige (fd Televerket), Posten och Statens Järnvägar.

Föreningen har funnits sedan 1956. Upprinnelsen till att bilda föreningen var att grundaren, Lennart Sjögren på Televerket 1955 kom i kontakt med Försvarets Motorklubb, FMK, och då fick idén att arbeta på samma sätt med inköpsrabatter på främst bilar, bensin och biltillbehör. Medlemsantalet på sextiotalet var drygt 10 000 medlemmar. Medlemsavgiften var då tre kronor, efter tjugo år höjdes den till tio kronor. Medlemmar då var endast de anställda i Televerket, först i mitten på 1990-talet öppnades föreningen även för anställda i Posten och Statens Järnvägar.

Föreningens nuvarande verksamhet består dels av att verka för ökad trafiksäkerhet, dels att arbeta för att kunna erbjuda medlemmarna bästa möjliga inköpsvillkor inom ett flertal produktområden.

TeMo´s organisation består av en styrelse med 4 ledamöter.
Antalet medlemmar är nu ca 500.
Telia Sveriges anställda, fd anställda och pensionärer tillsammans med Postens och SJ´s utgör närmare 100 000 personer.
Vår målsättning är givetvis att få fler av dessa att ansluta sig till TeMo.

Under åren 1998-2002 hade föreningen medlemskap i KAK Landsförbundet vilket gav våra medlemmar tillgång till KAK´s samtliga erbjudanden och aktiviteter.

Regionala avtal tecknas med lokala leverantörer och återförsäljare vilka erbjuder medlemmarna efterfrågat utbud av produkter och tjänster.

Våra medlemmar skall åtnjuta väsentligt bättre priser på de produktsortiment som återfinns hos de leverantörer och återförsäljare som ingått avtal med TeMo jämfört med motsvarande produktsortiment hos övriga leverantörer och återförsäljare. De leverantörer och återförsäljare som tecknat avtal med TeMo presenteras i en leverantörsförteckning.