Avtal

Telia Motorklubb har tecknat avtal med företag spridda över hela landet som säljer produkter och tjänster med anknytning till bil och fritid.

Det ger Dig som medlem förmånliga priser på en mängd varor och tjänster.

Många företag vill inte att vi publicerar de av dem lämnade rabattsatserna på Internet. Vi hänvisar därför till leverantörsförteckningen.

Leverantörsförteckningen skickades tidigare ut vartannat år i en ny upplaga. Numera publiceras förändringarna i förteckningen här på hemsidan och omtryck av förteckningen och nya utskick till medlemmarna görs bara vid större förändringar. Senaste tryck av förteckningen heter 2017-2018.

Du är också välkommen att kontakta vårt kansli med frågor rörande våra rabatter. 
E-post: TeMo@teliamotorklubb.nu

Tycker Du att det saknas avtal med något företag i Dina hemtrakter som finns inom vår bransch? Tag kontakt med företaget och hör om möjlighet att teckna avtal.