Årsmöte

Årsmöte för 2023

hölls onsdag 20 mars 2024 klockan 14.00 via MS Teams med 8 st deltagare.

Motioner, andra förslag eller skrivelser, som skall behandlas av årsmötet
skall insändas till kansliet senast tre veckor före årsmötet.