Årsmöte

Årsmöte för 2022

Datum:   hölls 28 mars 2023 klockan 13.00 via MS Teams

 

Motioner, andra förslag eller skrivelser, som skall behandlas av årsmötet
skall insändas till kansliet senast tre veckor före årsmötet.