Årsmöte

Årsmöte för 2023

Datum:   kommer att hållas tisdag 20 mars 2024 klockan 14.00 via MS Teams

Anmälan till årsmötet sker via epost till kansliet.

Länk till Teams mötet skickas dagen innan per epost.

Årsmöteshandlingar och dagordning skickas till anmälda deltagare
dagen före mötet.

Motioner, andra förslag eller skrivelser, som skall behandlas av årsmötet
skall insändas till kansliet senast tre veckor före årsmötet.